Volikogu istung 17.09.2015

Karksi Vallavolikogu istung toimub neljapäeval 17. septembril 2015 algusega kell 15.00 vallamajas Viljandi mnt 1 (II korrus koosolekute ruum).

Istungile kinnitamiseks esitatav p ä e v a k o r d:

1. Karksi valla eelarvestrateegia 2016 – 2019 kinnitamine
Ettekandja: majandusspetsialist Tõnis Laurik

2. Karksi Vallavolikogu 18. märtsi 2009. a määruse nr 113 „Puuetega laste hooldajatele hooldajatoetuse maksmise tingimused ja kord" muutmine
Ettekandja: sotsiaaltööspetsialist Liivi Loi

3. Karksi Vallavolikogu 26. märtsi 2008. a määruse nr 74 „Riigieelarvest rahastatava lapsehoiuteenuse rahaliste vahendite ülejäägi kasutamise kord Karksi vallas" muutmine
Ettekandja: sotsiaaltööspetsialist Liivi Loi

4. Ettevõtluse tn 3 kinnistul detailplaneeringu mittealgatamine
Ettekandja: keskkonnaspetsialist Tiia Kukk

5. Korrakaitse- ja keskkonnakomisjoni koosseisus muudatuste tegemine
Ettekandja: korrakaitse- ja keskkonnakomisjoni esimees Heino Luik

6. Vallale kuuluvate eluruumide võõrandamine
Ettekandja: vallavanem Taimo Tugi

7. Viljandi maakonna hariduse arengukava 2015 – 2020 eelnõu läbiarutamine
Ettekandja: haridus- ja noorsootöökomisjoni esimees Kati Kuusk

8. Pagulasküsimuses Karksi Vallavolikogu seisukoha kujundamine
Ettekandjad: volikogu esimees Siret Vene ja vallavanem Taimo Tugi

9. Aasta õpetaja valimine
Ettekandja: haridus- ja noorsootöökomisjoni esimees Kati Kuusk

10. Kohalalgatatud küsimused

11. Vallavanema ja volikogu esimehe info
Ettekandjad: vallavanem Taimo Tugi ja volikogu esimees Siret Vene