Volikogu istung 15.03.2015

Karksi Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 19. märtsil 2015 algusega kell 15.00 vallamajas Viljandi mnt 1, Karksi-Nuia (II korrus koosolekute ruum).

Istungile kinnitamiseks esitatav p ä e v a k o r d:

1. Vana-Virite kinnistu detailplaneeringu menetluse lõpetamine
Ettekandja: keskkonnaspetsialist Tiia Kukk
Kaasettekandjad: ettevõtluse- ja arengukomisjoni esimees Jüri Kert ning ehitusinsener Margus Hütt
Otsuse eelnõu
Seletuskiri

2. Karksi vallas tiheasustusalal üksikpuude raiumise loa andmise korra I lugemine
Ettekandja: keskkonnaspetsialist Tiia Kukk
Määruse eelnõu
Lisa 1
Lisa 2
Lisa 3
Seletuskiri

3. Vallavolikogu külaliikumise komisjoni esimehe valimine
Ettekandja: volikogu esimees Siret Vene

4. Ülevaade aktsiaselts Iivakivi majandustegevusest 2014. aastal ja suunad 2015. aastaks

Ettekandja: AS Iivakivi juhataja Urmas Suurpuu
Kaasettekandja: AS Iivakivi nõukogu esimees Toivo Kõss

5. Kohalalgatatud küsimused

6. Vallavanema ja volikogu esimehe info
Ettekandjad: vallavanem Taimo Tugi ja volikogu esimees Siret Vene