Karksi Vallavolikogu istung 15.03.2016

Karksi Vallavolikogu istung toimub teisipäeval, 15. märtsil 2016 algusega kell 15.00 vallamajas Viljandi mnt 1, Karksi-Nuia (II korrus koosolekute ruum).

Istungile kinnitamiseks esitatav p ä e v a k o r r a kavand:

1. Ainja Järve kinnistu maismaa-ala kasutusse andmise tingimuste kinnitamine
Ettekandja: vallavanem Taimo Tugi

2. Karksi valla teehoiukava muutmine
Ettekandja: spetsialist-projektijuht Dmitri Orav

3. Haldusterritoriaalse korralduse muutmise alustamiseks ja ühinemisläbirääkimiste pidamiseks komisjoni moodustamine
Ettekandjad: volikogu esimees Siret Vene ja vallavanem Taimo Tugi

4. Kohal algatatud küsimused

5. Vallavanema ja volikogu esimehe info
Ettekandjad: vallavanem Taimo Tugi ja volikogu esimees Siret Vene