Karksi Vallavolikogu istung 19.01.2017

Karksi Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 19. jaanuaril 2017 algusega kell 15.00 vallamajas Viljandi mnt 1, Karksi-Nuia (II korrus koosolekute ruum).

Istungile kinnitamiseks esitatava  p ä e v a k o r r a kavand:

1. Karksi valla aukodaniku valimine
Ettekandja: volikogu esimees Siret Vene

2. Karksi Vallavolikogu 16. jaanuari 2013. a määruse nr 67 „Karksi Vallavalitsuse ja hallatavate asutuste töötajate töötasustamine" muutmine
Ettekandjad: majandusspetsialist Tõnis Laurik

3. Vallavanemale uue töötasu määramine
Ettekandja: ettevõtluse- ja arengukomisjoni esimees Jüri Kert

4. Karksi Vallavolikogu 6. novembri 2013. a määruse nr 1 „Vallavolikogu tööst osavõtu eest tasu suurus ja maksmise kord" muutmine
Ettekandja: ettevõtluse- ja arengukomisjoni esimees Jüri Kert

5. Ülevaade Karksi valla 2016. aasta eelarve täitmisest
Ettekandja: vallavanem Taimo Tugi

6. Karksi valla 2017. aasta eelarve eelnõu II lugemine
Ettekandjad: majandusspetsialist Tõnis Laurik ja vallavanem Taimo Tugi
Kaasettekandja: ettevõtlus- ja arengukomisjoni esimees Jüri Kert

7. Mittetulundusühingu Tuhalaane ettepaneku läbiarutamine
Ettekandja: vallavanem Taimo Tugi
Kaasettekandja: MTÜ Tuhalaane juhatuse liige Enn Sarv

8. Kohal algatatud küsimused

9. Vallavanema ja volikogu esimehe info
Ettekandjad: Vallavanem Taimo Tugi ja volikogu esimees Siret Vene