Pärnu mnt 10 detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalikule väljapanekule suunamine

Karksi Vallavolikogu algatas 15.05.2014 Pärnu mnt 10 detailplaneeringu, mille eesmärgiks on ehitusala määramine garaaži püstitamiseks koos tehnosüsteemide ning -rajatiste asukoha määramisega.