Vallavolikogu istung 20.05.2015

Karksi Vallavolikogu istung toimub kolmapäeval 20. mail 2015 algusega kell 15.00 vallamajas Viljandi mnt 1 (II korrus koosolekute ruum).

Istungile kinnitamiseks esitatav p ä e v a k o r d:

1. Koolieelse lasteasutuse kulude vanema poolt kaetava osa määra kinnitamise I lugemine
Ettekandja: majandusspetsialist Tõnis Laurik
Kaasettekandja: haridus- ja noorsootöökomisjoni esimees Kati Kuusk

Määruse eelnõu
Seletuskiri

2. Karksi valla 2014. aasta majandusaasta aruande kinnitamine
Ettekandja: pearaamatupidaja Eha Vene
Kaasettekandja: revisjonikomisjoni esimees Leo Liiber

Otsuse eelnõu
Karksi valla 2014. a konsolideerimisgrupi majandusaasta aruanne

3. Karksi Valla Kultuurikeskuse põhimääruse uue redaktsiooni kehtestamine
Ettekandja: Karksi Valla Kultuurikeskuse juhataja Kai Kannistu

Määruse eelnõu

4. Vallavolikogu kultuurikomisjoni esimehe tagasiastumine ja komisjoni tegevuse lõpetamine
Ettekandja: volikogu esimees Siret Vene

5. Kalda tn 4 b hoonestusõiguse võõrandamiseks nõusoleku andmine
Ettekandja: majandusspetsialist Tõnis Laurik

Otsuse eelnõu

6. Virsti tee avaliku kasutamise lepingu sõlmimise arutelu
Ettekandja: spetsialist-projektijuht Dmitri Orav

Virsti tee asukoha skeem
Väljavõte Karksi valla üldplaneeringust

7. Vallavanema puhkusele lubamine
Ettekandja: vallavanem Taimo Tugi

8. Kohalalgatatud küsimused

9. Vallavanema ja volikogu esimehe info
Ettekandjad: Vallavanem Taimo Tugi ja volikogu esimees Siret Vene