Mulgi vallavolikogu istung 20.12.2017

Mulgi Vallavolikogu IV istung toimub kolmapäeval, 20. detsembril 2017. a algusega kell 15.00 Mõisakülas, Jaan Sihveri tn 4, istungite saalis.

Päevakorras:

1. Sundvalduse seadmine Kassepa kinnistul asuvale Mati teele
Ettekandja: Karksi vallasekretär Inge Dobrus

2. Halliste Vallavolikogu 19.12.2012 määruse nr 36 kehtetuks tunnistamine
Ettekandja: Halliste vallavalitsuse majandusnõunik Kadri Kivimets

3. Vee-ettevõtja määramine ja tegevuspiirkonna kehtestamine (Halliste)
Ettekandja: Halliste vallavalitsuse majandusnõunik Kadri Kivimets

4. Mulgi Vallavolikogu alatiste komisjonide esimeeste ja aseesimeeste valimine
Ettekandja: volikogu esimees Arvo Maling

5. Mulgi Vallavolikogu revisjonikomisjoni liikmete valimine
Ettekandja: volikogu esimees Arvo Maling

6. Mulgi Vallavolikogu esindajate nimetamine valla üldhariduskoolide hoolekogusse
Ettekandja: volikogu esimees Arvo Maling

7. Mulgi valla põhimääruse I lugemine
Ettekandja: vallavanem Peeter Rahnel

8. Õisu lasteaia arengukava aastateks 2017-2020 kinnitamine
Ettekandja: vallavalitsuse liige Ene Maaten

9. Nõusoleku andmine OÜ Abja Elamu osakapitali suurendamiseks
Ettekandja: vallavanem Peeter Rahnel

10. Volituste andmine Mulgi Vallavalitsusele
Ettekandja: vallavalitsuse liige Ervin Tamberg

11. Vallavanema ja volikogu esimehe informatsioon
Ettekandjad: vallavanem Peeter Rahnel ja volikogu esimees Arvo Maling