Vallavolikogu istung 19.11.2015

Karksi Vallavolikogu istung toimub neljapäeval 19. novembril 2015 algusega kell 15.00 vallamajas Viljandi mnt 1 (II korrus koosolekute ruum).

Istungile kinnitamiseks esitatav p ä e v a k o r d:

1. Kinnisasja ostueesõiguse mittekasutamine
Ettekandja: keskkonnaspetsialist Tiia Kukk

2. Karksi valla 2015. aasta II lisaeelarve kinnitamine
Ettekandja: majandusspetsialist Tõnis Laurik

3. Interinx OÜga ja Omniva OÜga lepingute sõlmimine
Ettekandja: vallavanem Taimo Tugi

4. Audiitori määramine
Ettekandja: vallavanem Taimo Tugi

5. Eesti Vabariigi ja Läti Vabariigi omavalitsuste vahelise koostöölepingu sõlmimine
Ettekandja: vallavanem Taimo Tugi

6. Kas Karksi vald vajab jäätmejaama?
Ettekandja: ettevõtlus- ja arengukomisjoni esimees Jüri Kert
Kaasettekandja: keskkonnaspetsialist Tiia Kukk

7. Vallavolikogu ettevõtlus- ja arengukomisjoni koosseisus muudatuste tegemine
Ettekandja: ettevõtlus- ja arengukomisjoni esimees Jüri Kert

8. Kohalalgatatud küsimused

9. Vallavanema ja volikogu esimehe info
Ettekandjad: vallavanem Taimo Tugi ja volikogu esimees Siret Vene