Karksi Vallavolikogu istung 21.01.2016

Karksi Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 21. jaanuaril 2016 algusega kell 15.00 vallamajas Viljandi mnt 1, Karksi-Nuia (II korrus koosolekute ruum).


Istungile kinnitamiseks esitatav p ä e v a k o r r a kavand:

 1. Spordi- ja kultuuripreemia ning aasta noore preemia kandidaatide esitamise tähtaja pikendamine
  Ettekandja: volikogu esimees Siret Vene
   
 2. Polli pargi kinnistu kasutusse andmine I lugemine
  Ettekandja: keskkonnaspetsialist Tiia Kukk
  Kaasettekandja: Polli Mõis OÜ juhatuse liige Kaido-Allan Lainurm
  Otsuse eelnõu
  Seletuskiri
   
 3. Karksi Vallavalitsuse ja vallavalitsuse hallatavate asutuste töötajate töötasustamise muutmine (määruse Lisa 1 ja Lisa 2)
  Ettekandjad: vallavanem Taimo Tugi ja ettevõtlus- ja arengukomisjoni esimees Jüri Kert
  J.Kerdi ettepanek
  L.Klaas ettepanek
  Määruse eelnõu "Karksi Vallavolikogu 6. novembri 2013. a

  määruse nr 1 „Vallavolikogu tööst osavõtu eest tasu suurus ja maksmise kord" muutmine",
  Määruse eelnõu "Karksi Vallavolikogu 16. jaanuari 2013. a määruse nr 67 „Karksi Vallavalitsuse ja hallatavate asutuste töötajate töötasustamine" muutmine", Lisa 2, Seletuskiri
  Otsuse eelnõu "Vallavanemale uue töötasu määramine"

 4. Karksi valla 2016. aasta eelarve eelnõu II lugemine
  Ettekandja: majandusspetsialist Tõnis Laurik
  Määruse eelnõu
  Eelarve materjalid
   
 5. Polli valla prügimäe kinnistu hoonestusõigusel isikliku kasutusõiguse lõpetamine
  Ettekandja: vallasekretär Inge Dobrus
  Otsuse eelnõu
  Seletuskiri
   
 6. Alustava õpetaja toetuse andmise korra muutmine II lugemine
  Ettekandja: vallavanem Taimo Tugi
  Määruse eelnõu
   
 7. Kohaliku omavalitsuse üksuste ühinemine (Tarvastu, Karksi, Abja, Halliste, Mõisaküla) I lugemine
  Ettekandjad: volikogu esimees Siret Vene ja vallavanem Taimo Tugi
   
 8. Lõuna- Eesti Hooldekeskuse AS taotluse läbiarutamine
  Ettekandja: vallavanem Taimo Tugi
  Kaasettekandja: Lõuna-Eesti Hooldekeskus AS tegevjuht Vambola Sipelgas
  Lõuna-Eesti Hooldekeskuse taotlus
   
 9. Kohalalgatatud küsimused
   
 10. Vallavanema ja volikogu esimehe info
  Ettekandjad: vallavanem Taimo Tugi ja volikogu esimees Siret Vene