Vallavolikogu istung 15.10.2014

10.10.14

Istungile kinnitamiseks esitatav p ä e v a k o r d:

1. Karksi-Nuias Piiri kinnistu detailplaneeringu lähteülesande muutmine, detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalikule väljapanekule suunamine
Ettekandja: keskkonnaspetsialist Tiia Kukk
Kaasettekandja: AS Silva juhatuse liige Argo Jõgi

2. August Kitzbergi nimelise Gümnaasiumi spordikompleksi rekonstrueerimise visiooni heakskiitmine
Ettekandja: August Kitzbergi nimelise Gümnaasiumi direktor Jaak Israel
Kaasettekandja: vallavanem Taimo Tugi

3. Karksi valla arengukava aastateks 2015 – 2020 eelnõu II lugemine
Ettekandja: vallavalitsuse liige Arvo Maling

4. Karksi valla eelarvestrateegia aastateks 2015 – 2018 kinnitamine
Ettekandja: majandusspetsialist Tõnis Laurik

5. Kohalalgatatud küsimused

6. Vallavanema ja volikogu esimehe info
Ettekandjad: vallavanem Taimo Tugi ja volikogu esimees Siret Vene