Karksi Vallavolikogu istung 16.02.2016

Karksi Vallavolikogu istung toimub teisipäeval, 16. veebruaril 2016 algusega kell 16.00 vallamajas Viljandi mnt 1, Karksi-Nuia (II korrus koosolekute ruum).

Istungile kinnitamiseks esitatav p ä e v a k o r r a kavand:

1. Andi Roggenbaumi taotluse läbiarutamine
Ettekandja: vallavanem Taimo Tugi
Kaasettekandja: Andi Roggenbaum

2. Polli pargi kinnistu kasutusse andmine II lugemine
Ettekandja: keskkonnaspetsialist Tiia Kukk

3. Katastriüksuse minimaalsuuruse vähendamine
Ettekandja: keskkonnaspetsialist Tiia Kukk

4. Linnaveski kinnistu omandamine
Ettekandja: keskkonnaspetsialist Tiia Kukk

5. Karksi Vallavolikogu 16. detsembri 2015. a otsuse nr 148 „Maa-ala munitsipaalomandisse taotlemine" muutmine
Ettekandja: keskkonnaspetsialist Tiia Kukk

6. Sotsiaalhoolekande seaduse alusel kehtestatud määruste läbivaatamine
Ettekandja: sotsiaaltööspetsialist Liivi Loi

7. Karksi valla vee-ettevõtja määramine
Ettekandjad: AS Iivakvi juhataja Urmas Suurpuu

8. Haldusterritoriaalse korralduse muutmise algatamine ja ühinemisläbirääkimiste alustamiseks ettepaneku tegemine
Ettekandjad: volikogu esimees Siret Vene ja vallavanem Taimo Tugi

9. Kohal algatatud küsimused

10.Vallavanema ja volikogu esimehe info
Ettekandjad: vallavanem Taimo Tugi ja volikogu esimees Siret Vene