Vallavolikogu istung 22.01.2015

Karksi Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 22. jaanuaril 2015 algusega kell 15.00 vallamajas, II korrus koosolekute ruumis.

Istungile kinnitamiseks esitatav p ä e v a k o r d:

1. Ülevaade Karksi valla 2014. aasta eelarve täitmisest
Ettekandja: vallavanem Taimo Tugi
Kaasettekandja: ettevõtluse- ja arengukomisjoni esimees Jüri Kert

2. Karksi valla 2015. aasta eelarve eelnõu II lugemine
Ettekandjad: majandusspetsialist Tõnis Laurik ja vallavanem Taimo Tugi

3. Karksi Vallavolikogu kultuurikomisjoni ettepaneku läbiarutamine

Ettekandja: kultuurikomisjoni esimees Monika Erreline
Kaasettekandjad: vallavanem Taimo Tugi ja Karksi Valla Kultuurikeskuse juhataja Kai Kannistu

4. Rahaliste kohustuste võtmiseks ja riigihangete läbiviimiseks nõusoleku andmine 
Ettekandja: vallavanem Taimo Tugi

5. Detailplaneeringu kehtestamine (Karksi-Nuia, Pärnu mnt 10)
Ettekandja: keskkonnaspetsialist Tiia Kukk

6. Pärnu mnt 2 kinnistu hoonestusõiguse ühishüpoteegiga koormamiseks nõusoleku andmine
Ettekandja: vallasekretär Inge Dobrus

7. Riigikogu valimisteks jaoskonnakomisjoni moodustamine
Ettekandja: vallasekretär Inge Dobrus

8. Karksi vallas Eesti Vabariigi 100. aastapäeva tähistamine
Ettekandja: ettevõtluse- ja arengukomisjoni esimees Jüri Kert

9. Rahvakohtunike kandidaatide valimine
Ettekandja: volikogu esimees Siret Vene

10. Karksi valla aukodaniku valimine ja teenetemärgi andmine
Ettekandja: volikogu esimees Siret Vene

11. Kohalalgatatud küsimused

12. Vallavanema ja volikogu esimehe info
Ettekandjad: Vallavanem Taimo Tugi ja volikogu esimees Siret Vene