Karksi Vallavolikogu istung 16.06.2016

Karksi Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 16. juunil 2016 algusega kell 15.00 vallamajas Viljandi mnt 1, Karksi-Nuia (II korrus koosolekute ruum).

Istungile kinnitamiseks esitatav p ä e v a k o r r a kavand:

1. Karksi valla jäätmekava 2016–2021 vastuvõtmine
Ettekandja: MTÜ Kesk-Eesti Jäätmehoolduskeskus tegevjuht Arvo Rosimannus
Kaasettekandja: keskkonnaspetsialist Tiia Kukk

2. Karksi valla 2015. aasta majandusaasta aruande kinnitamine
Ettekandja: pearaamatupidaja Eha Vene
Kaasettekandja: revisjonikomisjoni esimees Leo Liiber

3. Liikluspinnale kohanime määramine
Ettekandja: keskkonnaspetsialist Tiia Kukk

4. Karksi Vallavolikogu 21. aprilli 2016 a otsuste „Maa-ala munitsipaalomandisse  taotlemine" muutmine
Ettekandja: keskkonnaspetsialist Tiia Kukk

5.Karksi-Nuia Lasteaia arengukava 2016–2020 vastuvõtmine
Ettekandja: Karksi-Nuia Lasteaia direktor Katrin Kivistik

6. AS Iivakivi põhikirja muutmine
Ettekandja: AS Iivakivi nõukogu esimees Toivo Kõss

7. Karksi valla 2016. aasta II lisaeelarve vastuvõtmine
Ettekandjad: majandusspetsialist Tõnis Laurik ja vallavanem Taimo Tugi

8. Karksi valla eelarvestrateegia 2017–2020 I lugemine
Ettekandjad: majandusspetsialist Tõnis Laurik ja vallavanem Taimo Tugi

9. Ülevaade Sudiste, Karksi, Tuhalaane ja Lilli Külamajade tegevusest
Ettekandjad: Sudiste külamaja perenaine Krista Kunimägi, Karksi Külamaja juhataja Tea Saaremägi, Tuhalaane Külamaja juhataja Anneli Anijärv, Lilli Külamaja juhataja Merike Soovik

10. Vallavanema puhkusele lubamine
Ettekandja: vallavanem Taimo Tugi

11. Kohal algatatud küsimused

12.Vallavanema ja volikogu esimehe info
Ettekandjad: vallavanem Taimo Tugi ja volikogu esimees Siret Vene