Vallavolikogu istung 18.12.2014

Karksi Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 18. detsembril 2014 algusega kell 15.00 vallamajas Viljandi mnt 1 (II korrus koosolekute ruum).

PÄEVAKORD:

1. Karksi valla kaevetööde eeskirja uue redaktsiooni kehtestamine
Ettekandja: ehitusinsener Margus Hütt
Kaasettekandja: revisjonikomisjoni esimees Leo Liiber

2. Revisjonikomisjoni 2015. aasta tööplaani kinnitamine
Ettekandja: revisjonikomisjoni esimees Leo Liiber

3. Kassepa tänava liikluspinna ruumikuju muutmine
Ettekandja: keskkonnaspetsialist Tiia Kukk

4. Kohanime määramine (Kivi tn garaažid–Kiviaia)
Ettekandja: keskkonnaspetsialist Tiia Kukk

5. Karksi Vallavalitsuse ja hallatavate asutuste töötajate töötasustamise aluste muutmine
Ettekandja: majandusspetsialist Tõnis Laurik

6. Karksi valla 2015. aasta eelarve eelnõu I lugemine
Ettekandja: majandusspetsialist Tõnis Laurik
Kaasettekandja: vallavanem Taimo Tugi

7. Karksi valla teehoiukava muutmine
Ettekandja: spetsialist-projektijuht Dmitri Orav

8. Kohalalgatatud küsimused

9. Vallavanema ja volikogu esimehe info
Ettekandjad: vallavanem Taimo Tugi ja volikogu esimees Siret Vene