Vallavolikogu istung 20.11.2014

17.11.14

Karksi Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 20. novembril 2014 algusega kell 15.00 vallamajas Viljandi mnt 1 (II korrus koosolekute ruum).

PÄEVAKORD:

1. Karksi-Nuias Pärnu mnt 10 detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalikule väljapanekule suunamine
Ettekandja: keskkonnaspetsialist Tiia Kukk
Kaasettekandjad: Hendrikson & Ko detailplaneerimise ja projekteerimise osakonna juhataja Jaana Veskimeister ja Karksi-Nuia Tulekaitse Seltsi juhatuse liige Heino Kesküla

2. Karksi-Nuias Piiri kinnistu detailplaneeringu kehtestamine
Ettekandja: keskkonnaspetsialist Tiia Kukk

3. Kohanime ruumikuju muutmine (Kassepa tänav)
Ettekandja: keskkonnaspetsialist Tiia Kukk

4. Kohanime määramine (Ainja küla)
Ettekandja: keskkonnaspetsialist Tiia Kukk

5. Karksi valla kaevetööde eeskirja uue redaktsiooni I lugemine
Ettekandja: ehitusinsener Margus Hütt

6. Karksi valla 2014. aasta II lisaeelarve vastuvõtmine
Ettekandja: majandusspetsialist Tõnis Laurik

7. Karksi valla arengukava aastateks 2015-2020 kinnitamine
Ettekandja: vallavanem Taimo Tugi

8. Seotud isikutega tehingute tegemiseks volituste andmine
Ettekandja: vallavanem Taimo Tugi

9. Kohalalgatatud küsimused

10. Vallavanema ja volikogu esimehe info
Ettekandjad: vallavanem Taimo Tugi ja volikogu esimees Siret Vene