Mulgi vallavolikogu istung 24.01.2018

Mulgi Vallavolikogu V istung toimub kolmapäeval, 24. jaanuaril 2018. a algusega kell 16.00 Abja-Paluojas, Pärnu mnt 30 I korrusel.

Istungile kinnitamiseks esitava p ä e v a k o r r a  kavand:

1. Osalemine liikmena kohaliku omavalitsuse üksuste üleriigilises liidus ja esindajate nimetamine
Ettekandja: volikogu esimees Arvo Maling
Kaasettekandja: Linnade Liidu tegevdirektor Jüri Võigemast.

2. Mulgi vallavolikogu töökorra kehtestamine
Ettekandja: volikogu esimees Arvo Maling

3. Mulgi valla põhimääruse II lugemine
Ettekandja: vallasekretär Milja Janson

4. Mulgi Vallavolikogu alatiste komisjonide koosseisude kinnitamine
Ettekandja: volikogu esimees Arvo Maling

5. Mulgi valla 2018. aasta eelarve eelnõu I lugemine
Ettekandja: finantsvaldkonna juht Külli Mõttus

6. Lühiajalise laenukohustuse võtmine
Ettekandja: vallavanem Peeter Rahnel

7. Tulevikus raha väljamaksmist nõudvate pikaajaliste kohustuste võtmine
Ettekandja: vallavanem Peeter Rahnel

8. Audiitori määramine
Ettekandja: finantsvaldkonna juht Külli Mõttus

9. Pädevuse delegeerimine Mulgi Vallavalitsusele
Ettekandja: abivallavanem Dmitri Orav

10. Halliste Vallavolikogu 18.04.2017 otsuse nr 16 „Vallavara võõrandamine enampakkumise teel" muutmine
Ettekandja: abivallavanem Ene Maaten

11. Äriruumi üürile andmine otsustuskorras (Kiikre tn 13a)
Ettekandja: abivallavanem Ervi Tamberg

12. Määruste kehtetuks tunnistamine
Ettekandja: vallasekretär Milja Janson

13. Järelpärimisele vastamine
Ettekandja: volikogu esimees Arvo Maling

14. Kohal algatatud küsimused

15. Vallavanema ja volikogu esimehe info
Ettekandjad: vallavanem Peeter Rahnel ja volikogu esimees Arvo Maling