14.12.15

Karksi Vallavolikogu istung toimub kolmapäeval 16. detsembril 2015 algusega kell 15.00 vallamajas Viljandi mnt 1 (II korrus koosolekute ruum).

Istungile kinnitamiseks esitatav p ä e v a k o r d:

1. Osalemine liikmena MTÜs Kesk-Eesti Jäätmehoolduskeskuses
Ettekandja: vallavanem Taimo Tugi
Kaasettekandja: MTÜ Kesk-Eesti Jäätmehoolduskeskuse tegevjuht Arvo Rosimannus

2. Kinnisasja ostueesõiguse mittekasutamine (Müürijärve, Tuhalaane)
Ettekandja: keskkonnaspetsialist Tiia Kukk

3. Kohanime määramine
Ettekandja: keskkonnaspetsialist Tiia Kukk

4. Maa-ala munitsipaalomandisse taotlemine
Ettekandja: keskkonnaspetsialist Tiia Kukk

5. Karksi valla 2016. aasta eelarve eelnõu I lugemine
Ettekandja: majandusspetsialist Tõnis Laurik

2016. a eelarve eelnõu kodulehel aadressil http://www.karksi.ee/2016.-a-eelarve-eelnou

6. Karksi Vallavalitsuse ja vallavalitsuse hallatavate asutuste töötajate töötasustamise muutmine
Ettekandja: majandusspetsialist Tõnis Laurik

7. Alustava õpetaja toetuse andmise korra muutmine I lugemine
Ettekandja: vallavanem Taimo Tugi

8. Vallavanema puhkusele lubamine
Ettekandja: vallavanem Taimo Tugi

9. Vallavolikogu revisjonikomisjoni tööplaani kinnitamine
Ettekandja: revisjonikomisjoni liige Ain Peensoo

10. Kohalalgatatud küsimused

11. Vallavanema ja volikogu esimehe info
Ettekandjad: vallavanem Taimo Tugi ja volikogu esimees Siret Vene

Toimetaja: ELERIN ÖÖVEL