Vallavolikogu istung 21.04.2016

Karksi Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 21. aprillil 2016 algusega kell 15.00 vallamajas Viljandi mnt 1 (II korrus koosolekute ruum).
 
Istungile kinnitamiseks esitatav p ä e v a k o r r a kavand:
 
1. Karksi valla jäätmekava eelnõu I lugemine
Ettekandja: Kesk-Eesti Jäätmehoolduskeskuse projektijuht Evelyn Jasson
Kaasettekandja: korrakaitse- ja keskkonnakomisjoni esimees Heino Luik
2. Karksi vallale kuuluva Künka kinnistu võõrandamine
Ettekandja: majandusspetsialist Tõnis Laurik
3. Kohanime määramine
Ettekandja: vallavanem Taimo Tugi
4. Liikluspinna ruumikuju muutmine
Ettekandjad: vallavanem Taimo Tugi
5. Maa-ala munitsipaalomandisse taotlemine
Ettekandja: vallavanem Taimo Tugi

Metsaleeli-Saksaveski tee, Polli küla
Tauga-Laatsi tee lõik 1, Äriküla  ja lõik 2, Metsaküla
Odra-Penuja tee lõik 1 ja lõik 2 Metsküla
Oti-Kaubi tee lõik 1, Pärsi küla, lõik 2, Polli küla
Pöögle-Käära tee, Pöögle küla
Kajaku-Nuia tee, Univere küla
Kruusakarjääri tee, Sudiste küla
Remsi-Laatsi tee, Äriküla
Kassepa-Nuia tee, Univere küla
Karksi-Turva-Liivaku tee lõik 1, Hirmuküla ja lõik 2, Morna küla
Ainja-Bensiinijaama tee T1, Kõvaküla
Ainja-Tauli tee T3, Ainja küla ja T4, Sudiste küla
Polli- Kaubi-Allaste tee lõik 1, Polli küla,  lõik 2, Polli küla ja lõik 3, Allaste küla
Kivi tänav, Karksi küla
Kalda põik, Karksi-Nuia

6. Karksi-Nuia Noortekeskuse struktuuri muutmine
Ettekandja: vallavanem Taimo Tugi
7. Hajaasustuse programmi rakendamisega seotud ülesannete delegeerimine Karksi Vallavalitsusele
Ettekandja: vallasekretär Inge Dobrus
8. Viljandi Vallavolikogu haldusterritoriaalse korralduse muutmise ettepaneku läbiarutamine
Ettekandja: volikogu esimees Siret Vene
9. Kohal algatatud küsimused
10. Vallavanema ja volikogu esimehe info
Ettekandjad: vallavanem Taimo Tugi ja volikogu esimees Siret Vene