Vallavolikogu istung 17.11.2016

Istungile kinnitamiseks esitatava p ä e v a k o r r a kavand:

1. Karksi valla 2016. aasta III lisaeelarve vastuvõtmine
Ettekandja: majandusspetsialist Tõnis Laurik

2. Karksi Vallavolikogu 15. septembri 2016. a määruse nr 1-2/62 „Karksi valla eelarvestrateegia 2017-2020 vastuvõtmine" muutmine
Ettekandja: majandusspetsialist Tõnis Laurik

3. Sotsiaalvaldkonna ülesannete delegeerimine
Ettekandja: sotsiaaltööspetsialist Liivi Loi

4. Eesti Maaülikoolile taotluse esitamine Polli külas asuva maa-ala tasuta võõrandamiseks
Ettekandja: keskkonnaspetsialist Tiia Kukk

5. Arvamuse andmine kinnisasja omandamiseks Metsamatsi osaühingule
Ettekandja: keskkonnaspetsialist Tiia Kukk

6. Haldusterritoriaalse korralduse ja haldusüksuse piiride muutmisega kaasneva elanike arvamuse väljaselgitamise tulemuste kinnitamine
Ettekandja: vallasekretär Inge Dobrus

7. Abja valla, Halliste valla, Karksi valla ja Mõisaküla linna ühinemislepingu eelnõu I lugemine
Ettekandja: volikogu esimees Siret Vene

8. Ühinemisläbirääkimiste juhtkomisjonide töö koordineerimisega volikogu esimehele tasu maksmine
Ettekandja: vallavanem Taimo Tugi

Otsuse eelnõu

9. Kohal algatatud küsimused

10. Vallavanema ja volikogu esimehe info
Ettekandjad: vallavanem Taimo Tugi ja volikogu esimees Siret Vene